Vereniging Aardehuis Oost-Nederland - cpo

  • Organisatie tijdens de bouwperiode 2011 - 2015

    CPO

    De bouw hebben we vormgegeven als een collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO. Niet alleen hebben wij als Vereniging Aardehuis Oost-Nederland de grond gezamenlijk gekocht, ook de architect en de bouwbegeleiding hebben wij geselecteerd. Onze leveranciers kozen wij zelf uit en ook over de terreininrichting namen we zelf de besluiten. In ons geval was er dus geen aparte projectontwikkelaar.

    Sociocratie

    Voor de besluitvorming maken we gebruik van sociocratie, een besluitvormingsmethode waarbij gelijkwaardigheid en effectiviteit zijn gewaarborgd. We namen onze besluiten op basis van consent. Dit betekent dat elk individueel volwassen lid het besluit draagt.