Visie & missie

 

samenlevenOnze visie: bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen.

Onze missie: een ecologische wijk van zelfvoorzienende aardehuizen waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar in balans zijn.  

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • waar mogelijk (her)gebruik van lokaal aanwezige restmaterialen, grondstoffen en natuurlijke processen en diensten

  • waar mogelijk zelfvoorzienend in energie, watervoorziening en -zuivering

  • onderlinge solidariteit draagt bij aan een grotere veerkracht

  • het samen wonen bevordert delen van voorzieningen en spullen

  • onderling respect en geweldloze communicatie  geven de kaders voor vrijheid van ieder individu

  • sociocratie is het besluitvormingsmodel

  • de ervaringen en kennis die we opdoen over bouwen en wonen in een aardehuiswijk, delen we actief

 De bouw van de woningen is afgerond. Voor de aanleg van overige voorzieningen blijven deze uitgangspunten overeind, net als voor het samen bewonen en beheren van de wijk in de komende jaren.